BEWUSTZIJNSVERRUIMING

De wijde wereld van het 3e millenium

We zijn door een kosmos van nieuwe feiten omgeven die uit de diepten achter de Melkweg komen; uit de deeltjesversneller van CERN; en de datacodes van het DNA. We beseffen dat we door meer te weten ook steeds minder begrijpen. Pas sinds we snel als het licht communiceren hebben we zo weinig tijd voor onszelf en anderen. Er opent zich oneindigheid in macro- en microkosmos; veel wordt duidelijker maar tevens geheimzinniger. De druk op ons begripsvermogen neemt almaar toe. Het driedimensionale globaliseert. Ineens kunnen we onderling communiceren, op planetaire schaal. En vreugd en leed over alle grenzen heen delen alsof dat ooit normaal zou zijn geweest. Er ontstaat een nieuwe dagelijkse realiteit om ons heen. Wat is er in godsnaam aan de hand? - Meer in: Zonsopgang boven Aarde – Er komen nieuwe tijden

SCEPSIS

Lopen op de tast

We verkwisten de rijkdommen van landen en zeeën in een chaos van begeerten. Morgen zullen we de planeet met nog meer medemensen delen. Gaan we dan door met elkaar te exploiteren, te onderdrukken, beoorlogen? Of gaan we ons arrangeren en leven en laten leven? Nog steeds leven we op de tast naar morgen. Maar er is licht aan het einde van de tunnel – een perspectief om duurzaam te overleven en gelukkiger te worden met wat we zullen behouden. Maar scepsis zet ons op slot. Als we nu eens niet bij voorbaat menen te weten dat er uitzicht is bij zoveel intermenselijke achteruitgang? - Meer in: Baha’i-visie op de toekomst – Eerste stappen naar morgen.

ZON EN ZON

Licht dat uit de spiegel komt

De zon blijft gelukkig op afstand. Alleen al daardoor is hij voor het leven een zegen. Licht en warmte bereiken ons door straling. Zonnestraling is ook het symbool van de Heilige Geest in een godsdienst die over het hoofd lijkt te zien dat het zonnelicht niet hetzelfde is als de zon. Licht behoudt zijn eigenschappen ook als het in een spiegel wordt weerkaatst. De zon in de spiegel lijkt op de zon aan de hemel maar is het niet. Spiegels laten wel zien hoe God zich aan de mens openbaart – niet in verblindende confrontatie maar in de gedimde reflectie van Zijn onkenbaar wezen. Bahá’u’lláh noemt de Manifestaties of Profeten “Hemelse Spiegelbeelden”. Zij zijn als interfaces tussen het Absolute en het beperkte kenvermogen van de mens. Als het spiegelbeeld eindigt sterft niet de zon die erin is verschenen. - Meer in: Messias is geen item voor de televisie.

PEACE NOW

De voorspellende droom

Sinds we meer kunnen verwoesten dan er leeft, is ons destructievermogen door het plafond geploft. We hebben atomaire, biologische en chemische wapens en zijn zwaarder bewapend dan ooit in de geschiedenis. Nooit is het destructievermogen zo groot geweest dat er “overkill” door ontstond. Dat vermogen zal nooit meer uit het weten van de mens verdwijnen. Zou God de mens op die wijze ontwapenen? Duurzame vrede is het voornaamste doel van de Verenigde Naties geworden. Niet eerder is het collectieve verlangen zo massief geweest als heden, nu vrede kan en moet worden gerealiseerd. Bahá’u’lláh openbaart rond 1870 aan de heersers van Zijn tijd, dat God de oorlog als agressief systeem verbiedt. De wereld kent de abattoirs van twee wereldoorlogen, van Hiroshima en Nagasaki, het powerplay van supermachten met de lithiumbom en van provinciale krijgsheren met hun heilloos terrorisme. Oorlog verslindt mensenlevens en jaarlijks anderhalf biljoen dollar. Ineens zit er een innerlijke rem op de oorlog als diplomatie met bruut geweld. – Meer in: Een dwingende droom – Wereldvrede is onvermijdelijk..

HET BOVENNATUURLIJKE VERMOGEN

Hoe de mensheid van binnenuit groeit

We weten sinds de 19e eeuw dat planten, dieren en mensen met de tijd zijn geëvolueerd. We zijn door de materie heen geklommen naar gedachten en voorstellingskracht – naar de geestelijke dimensie van ons bewustzijn. 11.000 jaar geleden bouwden we de eerste tempels*, 8.000 jaar geleden de eerste steden, en inmiddels bouwen we in de interplanetaire ruimte, in de cyberspace en in de nano-wereld tussen de atomen, op een schaal van 0,000.000.001 (een miljardste) meter. Tegelijkertijd zijn ook sociale organismen complexer en complexer geworden en naar wereldverbanden gegroeid. Het mensenleven begint te globaliseren. We gaan naar één wereld. De technologie neemt ons op sleep – of we willen of niet.
*) In Göbleki Tepe bij Urfa, Zuid-Oost Turkije - Meer in: Kansen op een nieuwe samenleving – Mensheid wordt volwassen..