WORLD WATCHERS

Baha’i International Community United Nations Office (BIC) Statements on World Affairs

Human Rights Watch Verdedigt de mensenrechten

Amnesty International Streeft naar een wereld waarin iedereen beschermd is door de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en sortgelijke documentenEarth Policy Institute http://www.earth-policy.org/

Doel: Providing a Plan to Save Civilisation. Het instituut werkt aan een roadmap naar morgen om “van hier naar daar te komen”. Lester R. Brown, de voorzitter van het EPI heeft een nieuw onderzoek gewijd aan de onze planeet die met een dozijn aanslagen op zijn natuurlijke orde met een rampentrein onderweg is. Het betere nieuws: problemen kunnen worden omgedraaid in kansen en werpen dan veelal ook economisch vruchten af. ome to Earth Policy Institute, dedicated to planning a sustainable future

Club of Rome http://www.clubofrome.nl/

Visie: Er dient meer rekening gehouden te worden met de kwetsbaarheid van de biosfeer en aarmee het leven zelf; de eindigheid van de aarde; het opbouwen van een rechtvaardige samenleving. Het is de verantwoordelijkheid van de hele mensheid”. In maart 2012 heeft de Club van Rome in Washington de lancering van het historische denkwerk over de “Limits to Growth” herdacht. De Club eist "Change the Story — Change the System” omdat ons wereldeconomisch systeem faalt. Een blog behandelt de vraag of we een “era van oneconomische olie” tegemoet gaan”en in feite “het morgen opeten” als de mensheid haar voedingsysteem niet “nieuw doordenkt”. - Mei 2012 publiceert de Club het rapport “2052: A Global Forecast for the Next Forty Years”. Samensteller is Jorgen Randers, een van de auteurs van “The Limits to Growth” van 40 jaar eerder. Hierin worden aan de volkerengemeenschap “some uncomfortable questions”gesteld, as well as providing a roadmap of how to get from here to there.

Earthwatch Institute Promotes the understanding and action necessary for a sustainable environmentction for Life on Earth

Greenpeace Exists because this fragile earth deserves a voice. It needs solutions. It needs change. It needs action.

ETC Group Dedicated to the conservation and sustainable advancement of cultural and ecological diversity and human rights