MESSIAS IS GEEN ITEM VOOR DE TELEVISIE

Maar in jerusalem zijn al priesters voor der derde herbouw van de Tempel gemobiliseerd

Alleen lichamen zijn zichtbaar, bewegen in tijd en ruimte, komen, gaan. Voor geestelijke verschijnselen geldt dat niet. Niettemin denken velen dat de terugkomst van de Messias zichtbaar zal zijn, vertoonbaar op per televisie. Wordt hier zien en inzien door elkaar gehaald? Heeft iemand Jezus Christus toen uit de hemel zien komen? Maar inzicht zag het wel.

Vrome Joden hebben uit zuiver goud de kroon laten smeden voor Koën Gadol, de eerste Hogepriester van de Derde Heilige Tempel in Jeruzalem. Tegelijkertijd, bijna negentienhonderd jaar na de Verstrooiing, hebben bewaarders van het “Huis van Adonai” * weer priestergewaden laten vaardigen voor de Zonen van Aäron die aan de altaren van het centrale heiligdom straks de oude offerrites mogen celebreren. Ook de harpen voor de lofliederen in het Huis van de Heer zijn al schriftgetrouw besnaard. Een joodse beweging die zich de Noachieden noemt, wil voor het eerst sinds de Verstrooiing in 125 n.Chr. de mensheid weer tot de Torah bekeren.**

Oorzaak van die recente opleving in het Joodse Kwartier op de Berg Sion in de Bijbelse Oude Stad, Jeruzalem, is de verwachting dat de Messias voor de deur van de tijd staat, en daarmee het herstel van het ideale heiligdom. De rabbijnen leren sinds Maimonides dat de Messias als mens op het toneel van de werkelijkheid zal verschijnen, en dat hij niets zal doen om bij de menigte op te vallen. Doch dat zijn komst de wereld zal bewegen en de doden zal doen verrijzen uit het graf.*** Bovendien zal de Mashiah de goddelijke orde herstellen, het Rijk van David dat alle volkeren der aarde in gerechtigheid en vrede zal omvatten. David betekent ‘Beloofde’. Het middelpunt van Zijn heerschappij is de Derde Heilige Tempel, een construct in Jeruzalem dat geen mensenmacht meer zal verwoesten.

Joodse allegorieën van een Messiaans Tijdperk beschrijven een wereld waarvan in grote lijnen alle volkeren dromen. Christenen en moslims verwachten vanouds een Messias, een Mahdi, die de wereld uit een grote nood zal redden. Jezus Christus somde de voortekenen op van Zijn wederkomst “in de heerlijkheid des Vaders”. De aanduiding “Bahá’u’lláh” voor de jongste Manifestatie van God betekent "Gods Glorie" of de "Herrlijkheid des Heren" in bijbelse taal.

* The Temple Institute, http://www.templeinstitute.org/
** http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/126721 - juli 2008

*** Voor de vrome jodendom was er sinds Mozes niemand groter dan Moses Ben Maimon, Maimonides (Cordoba 1155-1204 Cairo). Hij leert de komst van de Messias in artikel 12 van zijn geloofsbelijdenis.