Over de Nieuwe Mens

ORIËNTERING

Zoeken naar de goede richting

Om ons heen rennen mensen alle kanten op.Maar wat is de goede richting? Twee grote mannen hebben nagedacht en gezien, dat we in beweging zijn alsof we onszelf willen hervinden in een overladen wereld. Technologisch zijn we verbazingwekkend snel gegroeid, en tegelijk achtergebleven op wat we kunnen. Velen missen de Poolster van de goede richting. Mensen zijn hun geloof kwijt waar ze zich op konden oriënteren. Ook het kompassysteem van beschaving raakt op een gegeven ontregeld en is dan aan vernieuwing toe. Kennelijk geldt dit voor de hele wereld, want crisis is praktisch overal. En nu? - Meer in: Kansen op een dieper geloof - Nieuwe tijden brengen verassende inzichten

MODEL MENS

Grenzen aan de vrijheid?

Zou de mens zich toch maar beter “natuurlijk” moeten gedragen? Wat wil dat zeggen? Alles in de natuur volgt vastgestelde banen – de elementen, planten, dieren, sterren, galactiën. Alleen de mens kan uit de baan springen. Dat is opmerkelijk. Kennelijk zijn wij binnen de natuur een bovennatuurlijk wezen van lichaam en geest op de grens van eindig en oneindig. Welke verwachting verbindt de schepping aan onze vrijheid om zo te worden zoals oorspronkelijk bedoeld, of niet. Met onze eigenschappen en talenten zouden we de kroon op de schepping kunnen zijn. Maar die aanleg moeten we dan wel verwezenlijken. Dan kan ieder van ons een sieraad van zijn/haar generatie zijn, zoals Bahá’u’lláh leert. - Meer in: Gebonden vrijheid – Het hogere gezag.

OPVOEDING

Ons inzicht krijgt een breder beeld

We zijn geworden wie we zijn door van alles te leren. Onze hersens zijn na onze geboorte tot bewustzijn gekomen – kennelijk dient daartoe het leven. Daarna kregen we meer en meer inzicht. Ook de menselijke soort is voortdurend op school van de sociale evolutie. Nu zijn we in de klas voor volwassenenonderwijs. Eerst draaide alles om familie, stam, volk, daarna om de natie. Dan begint voor het eerst de globalisering. Het wereldgebeuren vindt thuis door de televisie en computer plaats. Alle culturen zijn uit de basisschool van hun religie voortgekomen. Zou dat ineens anders zijn? Zijn we klas verder? Misschien kloppen we eens aan bij de deur waar “Baha’í”op staat. – Meer in: Breedbeeld van de evolutie – Over de eenheid van de wereld.