Zonsopgang boven Aarde

Er komen nieuwe tijden

De tijdruimte waarin de mens zich in de 21e eeuw ervaart, is fundamenteel aan het veranderen. Wijde vensters van kennis en kunde zijn opengegaan. Aan het begin van het 3e millennium verkondigen de media dat we in een kosmos van miljarden galactiën leven; met een mysterieuze materie in een onpeilbare deeltjeswereld; met een onvoorstelbaar vermogen tot globale communicatie. Voor het eerst is de eenheid van de mensheid als lotgemeenschap binnenshuis ervaarbaar. Aan de geschiedenis ontstijgt de eerste wereldomspannende beschaving. Nieuwsstromen hebben een apocalyptische ondertoon. Mensen "voelen" dat veranderingen naderen. Laten we bidden dat ons niet “de winden van vertwijfeling” overvallen waarvan Bahá’u’lláh spreekt. Er is een woordloos conflict gaande tussen een eigengereid geslacht en het Grote Zijn dat de wetten van het bestaan heeft gesmeed. Bahá’u’lláh leert dat de mens “binnen de grenzen van de gematigdheid” moet blijven, anders nadert “de dag dat de vlam (van de beschaving) de steden zal verslinden…“

Oorspronkelijk in de Bahá’í Courant,  van juli 1975