BAHA’I-BOEKEN BIJ NIEUWE TIJDEN

Bahá'u’lláh
De Verborgen Woorden (Uit Gods Geest)
Bloemlezing (Keuze uit de Geschriften)
Het Boek van Zekerheid (God en Gods Openbaring)

‘Abdu’l-Bahá
Beantwoorde Vragen (Dieperliggende vraagstukken)
The Paris Talks (Over de leringen van Bahá’u’lláh)
Secret of Divine Civilisation (Visie op de beschaving)
Foundations of World Unity (Eenwording van de mensheid)

Bahá’í-auteurs Nederlands
J.E. Esslemont: Bahá'u'lláh en het Nieuwe Tijdperk
Colette Gouvion & Philippe Jouvion: De Hoveniers van God, Een ontmoeting
Piet Bakker: Bahá'ís

Engels
Michael Sours: Understanding Biblical Prophecy, 3 vol
George Townshend: Christ and Bahá’ú’lláh:
William S. Hatcher, J. Douglas Martin: The Bahá'í Faith: The Emerging Global Religion
William S. Hatcher: The Science of Religion
William S. Hatcher: Minimalism: A Bridge between Classical Philosophy and the Bahá'í Revelation
Gary L. Matthews: The Challenge of Bahá'u'lláh, proofs of the Bahá'í Revelation
Gary L. Matthews: He Cometh with Clouds
William Sears: Thief in the Night
William Sears: Prince of Peace
Willeam Sears: The Wine of Astonishment

Duits
Manfred Hütter: Handbuch Bahá'í (Geschichte - Theologie - Gesellschaft)

Bahá’í Bookshop