KANSEN OP EEN NIEUWE SAMENLEVING

Mensheid wordt volwassen

De eenwording van de mensheid is de nieuwe goddelijke opdracht in de sociale evolutie – de vooropgezette trap in de goddelijke blauwdruk van de beschaving. Het Bahá’í-geloof heeft een wereldpolitiek doel – het doel dat ook de Verenigde Naties nastreven: gerechtigheid voor alle volkeren en een definitief einde aan agressieve oorlogen.

12.000 jaar geleden hebben mensen de eerste tempels gebouwd, op de heuvel Göbekli Tepe nabij Urfa bij de Turks-Syrische grens. Volgens de bewoners van Urfa kwam aartsvader Abraham uit hun stad. Van hier trok hij met volk en vee als op een groene weg naar Kanaän. De Bijbel vermeldt de Sumerische stad Ur in Chaldea, maar de keuze van die lokalisatie is niet zonder problemen.

Volgens de bahá’í geschriften verloopt de innerlijke geschiedenis van de mens stapsgewijs naar grotere intermenselijke verbanden. In de nu aangebroken fase van de evolutie begint een nieuwe wereldorde. De nieuwe aarde onder een nieuwe hemel is de eerste universele beschaving onder de sterren.