eindtijd.nu

Berichten van een zoektocht naar de huidige tijd

Sinds tientallen jaren rechercheert de voormalige mediacorrespondent Gunter C. Vieten de tijd waarin wij leven. Samen met miljoenen bahá’ís rond de wereld is hij ervan overtuigd dat halverwege de 19e eeuw in het Nabije Oosten een oude verwachting in vervulling is gegaan. Wij verkeren in de eindtijd waarin gisteren de lente van een spiritueler morgen is begonnen. Vandaar die draai aan alle schalen en maten van de civilisatie om ons heen. Een onzichtbare hand rangschikt alle waarden die het waard zijn, en alle kennis die ons verder helpt te leven op de planeet, als Gods grootse schepping – Homo sapiens.

Uit het schemerdonker van Perzië en de ochtend van Israël schijnt het ‘Licht Gods’, Bahá’u’lláh. Alles wordt nieuw. Meer en meer mensen voelen zich aangetrokken tot het denkbeeld van één God, één wereld, één mensheid. Oorlogskassen raken op, soldaten komen gehavend terug van de slagvelden. Wereldvrede is het parool van de Verenigde Naties. Natiën sluiten globale verbonden. Gerechtigheid onder de volkeren wordt de voornaamste levensvoorwaarde voor ons allen. Bahá’u’lláh spreekt van een liefde voor de Aarde die de oude vaderlandsliefde zal overstijgen.

NIEUWE TIJDEN

eindtijdIn voorbije tijdperken kon de eenheid der gehele mensheid niet worden bereikt tengevolge van de afwezigheid van middelen, hoewel er harmonie bestond. Continenten bleven ver van elkaar gescheiden, ja zelfs onder de mensen van één en hetzelfde continent was omgang met elkaar en uitwisseling van gedachte vrijwel onmogelijk. (-) Nu zijn echter de communicatiemiddelen vermenigvuldigd en de vijf continenten der aarde zijn feitelijk tot één samengesmolten. (-) Vandaar dat nu de eenheid van de gehele mensheid kan worden bereikt (-) en de dagelijkse verbazingwekkende onthulling van een nieuw wonder. Uiteindelijk zal men zien hoe helder de kaarsen zullen branden in ‘s mensen gemeenschap.

‘Abd’ul-Bahá, Zoon van Bahá’u’lláh,

Teheran 1844-1921 Haifa

APOCALYPS - wereldondergang?

Het verleden is overleden. De nieuwe tijd begint. Zoals voorspeld.

Apocalyps is het Griekse woord voor ‘openbaring’ of ‘onthulling’ en de naam van het laatste boek van het Nieuwe Testament: de ‘Openbaring van Johannes’ over ‘het einde van de tijd’. Het boek beslaat circa 20 van de meer dan duizend pagina’s van de Bijbel en heeft de fantasie van schrijvers en schilders bevleugeld. Het is ‘een boek met zeven zegels’. Het ‘einde’ blijkt over te gaan in ‘een nieuwe hemel’ van lichtende feiten en ‘een nieuwe aarde’ die uit onzichtbare deeltjes bestaat en bezield is door het grootste wonder dat naast God bestaat. Dat godswonder zijn wij, mensen – de enigen die begrijpen en de werkelijkheid doorgronden, tot achter de zichtbare ruimten tussen de galactiën en de snaren van deeltjes. Meer

Bahá'í Wereldcentrum

International Bahá'í Nieuws

Click hier voor het nieuws van de Bahá'í Wereld

Demo

 

BAHAIQUEST MAGAZINE op FACEBOOK

De wereld gezien door een baha’i bril

historische brochures in repro

KLIK om ze nog eens door te lezen

De beloofde religie swwwwwwwwwww