IRAANSE GEESTELIJKHEID ONTEERT IRAN

Moellah’s onderdrukken andersgelovende minderheden

Sinds in Iran een sjiïtische gees­telijkheid aan de macht is, 1979. heb­ben de bahá’ís het in het land hard te verduren. Zij werden weliswaar ook in het verleden vervolgd en

gediscrimineerd maar nu spannen regering en geestelijkheid samen. Dee moellah’s verwachten de spoedige komst van de Mahdi, de”Verborgen Imam”, terwijl de driehonderdduizend bahá’ís in het land ervan overtuigd zijn dat de Báb (1819-1850) met Zijn revolutionaire denkbeelden die Messias is geweest.

Siyyid `Alí Muḥammad, de Báb, openbaarde zich met 25 jaar (1844) in Zijn geboortestad Shiraz. Zes jaar later, na eenzame opsluiting in forten aan de noordwestelijke landsgrens van Perzië, werd Hij in de prinsenstad Tabriz na een showproces terechtgesteld. Zijn sterfelijke resten werden een halve eeuw later door volgelingen naar de Berg Karmel gedragen, aan kust van de Middellandse Zee. Daar rust de Báb in een graftombe van rozenmarmer,onder een goudlazuren koepel, in een de troostende schoonheid van heilige Tuinen.

De bittere vijandschap van Iran tegen Israël heeft daar zijn diepste wortel. De Báb had uit naam van God de macht van de Perzische geestelijkheid ontkend en de komst aangekondigd
van de Beloofde van alle volkeren, “Hem die God zal openbaren” – Bahá’u’lláh. Uiteindelijk zal blijken hoe schandelijke de rol is van de moellah’s die oude beschaving van Perzië naar de ondergang leiden. Regeringen en parlementen van alle westelijke staten spreken schande over het onrecht dat de overheid van Iran aan bahá’ís en andere minderheden in het land begaat.

Uit een artikel in “Bahá’í Courant” van november 1979.

Laatste nieuws over de voorgeschiedenis en de situatiën in Iran:

http://www.bahai.org/dir/worldwide/persecution

http://www.iranpresswatch.org/

DE MAHDI

De "Bright Future" van de moellah's

Het regime van de Islamitische Republiek Iran berust op de "Doctrine van het Mahdisme". Die houdt de nabije komst in van een Verlosser "die de aarde zal vullen met gerechtigheid en gelijkwaardigheid". Het "islamitische messianisme" zoekt naar een "legale en politieke aanpak" van de wereldverlossing. Daartoe werd in 2004 in Qom, het spirituele centrum van de Iraanse theocratie opgericht, het "Bright Future Institute". De instelling organiseert een jaarlijks internationaal congres voor "de messianistische wetenschappen". Doel is de bevordering en verspreiding van "een cultuur van verwachting", het "mahdaviat". De Mahdi zal ervoor zorgen dat "niemand de ander onderdrukt".

Tot het zover is handelt de geestelijkheid die de staat Iran en zijn "Instituut voor een lichte toekomst" beheerst, precies omgekeerd. Vooral de bahá'ís in Iran worden met geweld en toenemende geslepenheid bestreden. Zij geloven immers dat na de Báb (1844) en Bahá'u'lláh (1863) geen Mahdi of Messias meer zal komen. Dat houdt de stilzwijgende ontkenning in van de machtclaims van Qom en soortgelijke geestelijke apparaten die zich instrumenteel achten bij Gods bedoelingen met de mensheid.

PRESIDENT WACHT OP DE MAHDI

Aan het hoofd van Iran staat een mysticus

Volgens “Radio Free Europe” is de president van Iran bevangen door de mystieke staatsidee dat hij de wegbereider is van Mohammed al-Mahdi, de verlosser van de wereld volgens de sjiieten. Hij laat alvast een triomfweg aanleggen van Qom in de richting van Samarra (midden in Irak), waar de als kind verdwenen Twaalfde Imam te voorschijn zal komen om, te midden van de gouden moskeeën van de stad Qom, de mensheid te verlossen.

Op de plek in de kaliefenstad Samarra waar hij in de 9e eeuw als kind ineens verdween, werd de Gouden Moskee gebouwd waarvan de koepel in 2006 door soennieten werd opgeblazen. In het veilige Qom worden de moskeepleinen ondertussen geregeld met rozenwater uit tankwagens van publieke werken besprenkeld. Het historisch kroonverschijnsel dat uit Samarra moet komen, staat volgens de Perzische “mahdisten” (adventisten) spoedig te gebeuren.

President Ahmadinejad is volgens zijn aanhangers bij de UNO in 2005 in een aura van hemellicht verschenen, ten teken van zijn zending. Hij verwacht zijn ambt persoonlijk aan de komende Heerser der wereld te mogen overdragen, aldus het verhaal van “Radio Free Europe”, een internationaal omroepsysteem onder toezicht van het US-Amerikaans Congres. Het verhaal gaat dat de president regelmatig brieven aan de Imam Mahdi in een heilige put deponeert waarin hij om hemelse raad in staatszaken vraagt.

­